Δ.Σ., Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

Γονική Κατηγορία: Ελληνικά
Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Αντιπρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Γεν. Γραμματέας: Μ. Μαραγκός
Ταμίας: Γ. Αδάμης
Μέλη: Γ. Ξυλωμένος
Α. Πεφάνης
Γ. Τσεκές
Επίτιμο Μέλος: Γ. Κ. Δαΐκος

 

Οργανωτική Επιτροπή 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου  Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Μέλη: Π. Νικολαΐδης
Μ. Μαραγκός
Γ. Αδάμης
Γ. Ξυλωμένος
Α. Πεφάνης
Γ. Τσεκές

 

Επιστημονική Επιτροπή 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου  Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Μέλη: Α. Αντωνιάδου Χ. Μπασιάρης
Ε. Βογιατζάκης Π. Παναγόπουλος
Δ. Βουτσινάς Γ. Πάνος
Ν. Γαλανάκης Α. Παπαδόπουλος
Λ. Γαλάνη Β.Παπασταμόπουλος
Π. Γαργαλιάνος Θ. Πέππας
Ε. Γιαμαρέλλος Γ. Πετρίκκος
Ε. Γιαμαρέλλου Ε. Ροηλίδης
Α. Γκίκας Μ. Σαμάρκος
Χ. Γώγος Ε. Σαμπατάκου
Γ. Δαΐκος Γ. Σαρόγλου
Μ. Θεοδωρίδου Ν. Συμεωνίδης
Λ. Καρνέσης Ν. Σύψας
Π. Κολλάρας Μ. Τσολιά
Δ. Κοφτερίδης Μ. Φαλάγγας
Μ.Κ. Λαζανάς Γ. Χαμηλός
Μ. Λελέκης Δ. Χατζηγεωργίου
Ε. Μαλτέζος Μ. Χίνη
Σ. Μεταλλίδης Γ. Χρύσος
Α. Μίχος